قیمت خطوط اختصاصی 5000

قیمت خط(ریال) تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
رایگان 15 50002XXXXXXXXX 1
رایگان 14 50002XXXXXXXXX 2
رایگان 13 50002XXXXXXXX 3
رایگان 12 50002XXXXXXX 4
تماس با شرکت 11 50002XXXXXX 5
تماس با شرکت 10 50002XXXXX 6
تماس با شرکت 9 50002XXXX 7
تماس با شرکت 8 50002XXX 8
تماس با شرکت 7 50002XX 9
تماس با شرکت 6 50002X 10

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

قیمت خط(ریال) تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
50,000 10 021XXXXXXXX 1
تماس با شرکت 7 021XXXXX 2
تماس با شرکت 6 021XXXX 3

مدارک لازم جهت فعالسازی خطوط ثابت (۰۲۱)

1- کپی کارت ملی خط ثابت
2- کپی قبض تلفن ثابت
3- فرم تکمیل شده فعالسازی خط ثابت

 

برای دریافت فرم فعالسازی اینجا کلیک کنید  

 توجه 

نام مالک خط باید مطابق با نام صاحب کارت ملی باشد